ZWROTY  I REKLAMACJE

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 572 686 682.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1.      Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2.      W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku płatności kartą, zwrot realizowany jest na kartę.
  3.      Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4.      Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@happypuppy.sklep.pl lub telefonicznie: +48 572 686 682. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

ZWROTY 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Aby dokonać zwrotu produktu należy:

  •   Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  •   Wypełnij i dołącz do przesyłki:

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 

a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.W przypadku płatności kartą, zwrot realizowany jest na kartę.

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku płatności kartą, zwrot realizowany jest na kartę

7.Koszty wysyłki zwrotnej ponosi kupujący

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Prawo wymiany towaru

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy i wymiany towaru

2. Prawo do wymiany jest  skuteczne jeżeli Klient dokona tego , w terminie 14 dni od odbioru towaru, 

3. Klient odsyła  towar do Sklepu w terminie 14 dni  wraz załaczonym i wypełnionym  formularzem zwrotu/wymiany.

4. JEsli produkt na który ma nastąpić wymiana znajduje się w magazynie wymiana nastąpi max. do 14 dni od wpłaty kwoty 8 lub 15 pln na ponowną wysyłkę w szależności czy Klient życzy sobie by wysyłka nastąpiła Pocztą Polska czy kurierem DPD.Jeśli nie ma wymianianego towaru w magazynie następuje zwrot kwoty produktu na konto wskazane przez Kupującego w formularzu

5. W przypadku płatności kartą, zwrot realizowany jest na kartę

6.Koszty ponownej wysyłki  kupujący

7.Adres zwrotu produktu

HAPPY PUPPY

Agnieszka Jabłońska

Trakt Św. Wojciecha 29 A (III piętro)

80-044 Gdańsk

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Uwaga!! W przypadku zwrotu bez podania przyczyny zwracany jest koszt zakupionego produktu bez kosztów przesyłki. W przypadku płatności kartą, zwrot realizowany jest na kartę.