ZWROTY / WYMIANY TOWARU

Czas na odstąpienie od umowy: 21 dni

Adres dla wysyłki zwrotów i reklamacji:

ZOO.SKLEP.PL Andrzej Zwoliński

Trakt Św. Wojciecha 29A
80-044 Gdańsk

Wypełnienie i przesłanie na adres mailowy biuro@happypuppy.sklep.pl formularza zwrotu (pobierz) i załączenie go do przesyłki zwrotnej.

Warunkiem rozpatrzenia zwrotu lub wymiany jest:

  • dostarczenie towaru nieużywanego, czystego!
  • dostarczenie towaru (czystego, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi instrukcjami i akcesoriami)
  • dostarczenie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)

Produkt można odesłać najtańsza możliwą przesyłką (np. Poczta Polska) z monitorowaniem (bez dodatkowych płatnych opcji typu: powiadomienie sms itp.).

Koszt wysyłki powrotnej (pokrywa kupujący) to 10 zł. Należną kwotę można umieścić w kopercie razem z odsyłanym towarem lub przesłać przelewem bankowym na nasze konto.

Nr rachunku: 66 1140 2004 0000 3202 7967 1320

Do przesyłki prosimy dołączyć informację na kartce o chęci wymiany oraz na jaki rozmiar.

REKLAMACJE

1. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest:

  • dostarczenie reklamowanego towaru czystego, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi instrukcjami i akcesoriami, należycie zabezpieczonego 
  • załączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)
  • załączenie dokładnego opisu reklamacji (skrótowe opisy typu „zepsuty” lub „nie działa” nie będą akceptowane)

 

3. Klient przesyła reklamowany towar na własny koszt przesyłką rejestrowaną (aby w razie potrzeby mógł przedstawić dowód/numer nadania). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę nierejestrową która nie dotarła/zaginęła. 

4. Jeżeli wskutek niedbałego zapakowania odsyłany towar zostanie zniszczony lub uszkodzony w czasie transportu, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

5. Brak spełnienia powyższych warunków może spowodować nieuwzględnienie reklamacji towaru i jego odesłanie na koszt klienta.

6. Sklep Internatowy nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem ani towarów odesłanych w kopertach.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji;

8. Jeżeli reklamacja jest zasadna, sklep zwraca koszty odesłania towaru w formie uzgodnionej przez klienta (rekompensata w towarze lub zwrot pieniędzy przelewem na konto).


Prosimy pamiętać by się podpisać!